Technika a samoregulace

Technologie a samoregulace

Samoregulační technologie Raychem se pro své unikátní vlastnosti často stává předmětem pokusů o napodobení. Žádný z těchto pokusů však nemá parametry a výdrž originálu, ten je jen jeden! To vše, ale i mnoho dalších technických a uživatelských předností, umožňuje výrobci nabídnout jedinečnou záruku Total Care na samoregulační technologii i související stavební úpravy.

OCHRANA POTRUBÍ
PŘED ZAMRZÁNÍM

Správný kabel
Ochrana potrubí proti zamrzání není technicky náročná, topný kabel se jednoduše upevní k potrubí pod tepelnou izolaci. Důležitý je výběr správného kabelu. Topné kabely FroStop Green, FroStop Black a ETL-10/FrostGuard mohou být použity na každý druh potrubí – měděné, pozinkované, z nerezové oceli, plastové i kompozitní, bez omezení. Pro montáž na plastové potrubí je třeba použít hliníkovou pásku ATE-180, která musí pokrýt kabel po celé jeho délce. Při použití izolace obsahující rozpouštědla nebo bitumeny je nutné použít kabely s fluoropolymerovým ochranným pláštěm, například typu BTV2-CT.
Další eventualitou pro využití této technologie je možnost udržovací teploty 400 °C pro potrubí obsahující tukové substance.

Nízká spotřeba, velká úspora
Inteligentní řídicí jednotky RAYSTAT vypočítávají pracovní cyklus proporcionálně k předpokládané minimální teplotě okolí. Tam, kde normální termostat zapne topné kabely na 100 % času, „inteligentní“ ovladač je zapíná pouze na určený časový úsek, což vede ke značným úsporám energie.

 

SAMOREGULAČNÍ TECHNOLOGIE
PRO OKAPY BEZ LEDU

Prevence a instalace
Pokud žlaby a svody zamrznou, je již na instalaci topných systémů pozdě. Tvoření ledu v okapovém systému je způsobováno dvěma vlivy: po oslunění sněhu na střeše dochází k jeho odtávání a stékající voda se hromadí ve žlabech, kde zamrzá. Kvůli nedokonalé izolaci podkrovních místností je prohřívána střešní konstrukce a dochází k tání sněhu na střeše a zamrzání vody ve žlabech. Raychem nabízí inteligentní systém samoregulačních kabelů FroStop, kde výdej tepla inteligentního topného kabelu zajišťuje teplotně závislý odporový prvek umístěný mezi dvěma paralelně vedenými měděnými vodiči. Technické provedení umožňuje samoregulačnímu topnému kabelu automaticky zvyšovat nebo snižovat svůj výkon na kterémkoli místě po celé své délce v


závislosti na okolní teplotě. Je-li okapový žlab suchý, výdej tepla je malý a topný kabel topí na snížený výkon. Dostane-li se kabel do kontaktu s vodou, ledem a sněhem, výrazně se zvýší jeho ochlazování a dojde ke zvýšení výdeje tepla a zvýšení výkonu. Samoregulační topný kabel FroStop je ukládán v okapech v nevelkých odstupech, bez rizika přehřátí nebo poškození. Samoregulační efekt šetří energii prostřednictvím automatického zvyšování topného výkonu v ledové vodě a jeho zmenšování v suchém ovzduší. Ekonomický efekt pak ještě násobí inteligentní řídící jednotka EMDR-10, která spouští topný systém pouze tehdy, kdy je to nezbytné. Takové řešení pak vykazuje až 80 % úspory energie.


OCHRANA VOZOVEK, NÁJEZDOVÝCH
RAMP A CHODNÍKŮ PROTI SNĚHU

Venku vydatně chumelí. Pokud se chcete dostat z domu nebo vyjet z garáže, nezbývá než nastartovat sněhovou frézu nebo vyhrnout rukávy. Existuje i mnohem jednodušší řešení, a tím je instalace venkovního topného systému. Speciální kabely, případně rohože instalované pod dlažbou garantují sjízdnost a schůdnost povrchů za každého počasí. Systém by měl fungovat 24 hodin denně tak, že automaticky sepne při poklesu teploty pod bod mrazu (-5 až +2 °C) nebo při detekci vlhkosti na venkovních čidlech. Topné kabely začnou hřát po napadání

vrstvy dvou až osmi milimetrů sněhu (podle vlhkosti). Nedílnou součástí celého systému by měla být „chytrá“ regulace. Topné kabely se také dají využít k temperování venkovního schodiště, teras nebo balkonů, plochých střech garáží. Uplatnění najdou i při ochraně šikmých vjezdů do podzemních garáží, ramp, kolejových drah pojezdových vrat a bran a dobře slouží i v odtokových kanálech nebo v drenážním systému.

Výhody a úspory

OCHRANA VOZOVEK, NÁJEZDOVÝCH RAMP A CHODNÍKŮ PROTI SNĚHU
Zobrazit letákPDF do nového okna