HWAT

Energeticky a ekonomicky úsporný systém
pro udržování teplé vody v potrubí
Standartní systém

Cirkulační potrubí
- velké množství tepelných ztrát

HWAT

HWAT, topný kabel na jedné trubce
- značná úspora energie, vody a peněz

Co Vám HWAT přinese:

Méně potrubí a práce
Méně elektrické energie na dohřívání
Méně vody v potrubí
Méně provozních nákladů
Méně nákladů na údržbu
Méně starostí a nepohodlí

Více peněz a prostoru
Více úspor a ekologie
Více úspor vodného a stočného
Více úspor financí
Více úspor peněz a starostí
Více uživatelského komfortu

Tichá revoluce v teplé vodě

Jednotrubkový systém HWAT geniální jednoduchostí, nepřekonatelný účinností.

• Systém má pouze jednu větev, takže odpadá tepelná ztráta ve zpětném potrubí. Odpadá také potřeba cirkulačního čerpadla, což snižuje spotřebu elektřiny. Tím se výrazně snižují vstupní investice a minimalizuje riziko mechanických závad systému. Náklady na údržbu se tak stávají prakticky zanedbatelné.

• Systém funguje na principu kompenzace tepelné ztráty potrubí pro teplou vodu samoregulačním kabelem pro udržování teploty připevněným k potrubí. Trubka je vyhřívána takovým množstvím tepla, které je úměrné jejímu ochlazování. Díky tomu lze nastavit teploty pro jednotlivé trubky s teplou vodou až do výše teploty v zásobníku.

• Díky jednotrubkovému rozvodu nedochází k ochlazování vody v bojleru cirkulací. Teplá voda se nemíchá se studenou a je okamžitě k dispozici.

• HWAT-ECO, snadno programovatelná řídicí jednotka, zajišťuje, aby systém byl používán výhradně pro udržování teploty v potrubní síti, nikoliv pro ohřev vody.

 

Tichá revoluce v teplé vodě

Výhody:

  • nižší vstupní investice daná úsporou materiálu, technologie, práce a času (odpadá zpětné potrubí)
  • úspora elektrické energie a to na ohřívání vody i chlazení objektu (neohřívá se teplem ze zpětného potrubí)
  • úspora vody, tzn. vodného i stočného
  • úspora prostoru/místa v šachtách
  • minimální náklady na provoz
  • minimální náklady na údržbu
  • uživatelsky velmi komfortní

Jak HWAT funguje?

Hlavní součásti programovatelného systému udržování teploty teplé vody:

Kabel kompenzuje tepelnou ztrátu.
Samoregulační topný kabel kompenzuje tepelné ztráty a udržuje přesnou teplotu na požadované úrovni.

Izolace zabrání úniku tepla.
Potrubí musí být izolováno doporučenou tepelnou izolací pro udržování požadovaných teplot.

Řídicí jednotka
pro hospodárný provoz.

Programovací jednotka HWAT-ECO nebo Termostat HWAT-T55 zajistí optimální a úsporný provoz.

Technika a samoregulace

Technologie
samoregulace

Samoregulační technologie Raychem se pro své unikátní vlastnosti často stává předmětem pokusů o napodobení. Žádný z těchto pokusů však nemá parametry a výdrž originálu, ten je jen jeden! To vše, ale i mnoho dalších technických a uživatelských předností, umožňuje výrobci nabídnout jedinečnou záruku Total Care na samoregulační technologii i související stavební úpravy.

50% snížení
spotřeby energie

1. 40-45 %  úspor se vytvoří odstraněním tepelných ztrát, které vznikají cirkulací ve zpětném potrubí. Odstraněním zpětného potrubí se tak uspoří značná část energie.

2. Princip samoregulace – na rozdíl od cirkulačního potrubí, které má stále stejnou teplotu – většinou vysokou, dodává topný kabel pouze takovou teplotou, která je zapotřebí.

3. Řídicí jednotka zajistí, že je systém spouštěn pouze tehdy, když je zapotřebí a hrozí, že by voda v potrubí vychladla.

4. Další význačnou úsporu energie přináší možnost volby programu v době špiček odběru teplé vody.  Příslušný program v závislosti na typu provozu tak opět šetří energii. Možnost řízení prostřednictvím jednotlivých programů  je velmi účinná a efektivní.

5. Tepelná izolace.  Standardně se používá i u systémů s cirkulací. Praxe ukazuje, že ne vždy je zvolen optimální typ izolantu a jeho aplikace. Raychem dbá na použití té nejoptimálnější izolace, která zadrží teplo z kabelu u trubky tak, aby kabel neohříval potrubí studené vody.

50% snížení spotřeby energie